Koszty uzyskania podpisu elektronicznego

Jeśli chodzi o koszt możliwości korzystania z podpisu elektronicznego, to kompletny zestaw do jego składania - zawierający kartę kryptograficzną, czytnik kart, oraz kwalifikowany certyfikat bezpieczeństwa (ważny przez rok) - kosztuje ok 300 zł.

Odnowienie licencji ważnej przez okres roku kosztuje ok.100 zł (na dwa lata do 150 zł). Procedura generowania certyfikatu trwa maksymalnie trzy dni.