Kapitał

Rynek kapitałowy jest znaczącą częścią każdej gospodarki rynkowej. Jego poprawne działanie i progres jest przecież określonego rodzaju barometrem odzwierciedlającym ogólną sytuację i kondycję gospodarczą kraju.

Wyróżniamy trzy części składowe rynku kapitałowego:

Jednak dominującą jest 1-sza z wymienionych rodzajów, toteż z nią potocznie utożsamiany jest rynek kapitałowy.

Rzeczpospolita Polska nie jest wyjątkiem. Giełda Druków Wartościowych w Stolicy powstała w 1991r. jak też w związku z taką sytuacją opłaca się do tzw. nowych rynków kapitałowych. W zgodzie ze współczesnymi standardami ekonomicznymi rynek kapitałowy powinien cechować się następującymi cechami: płynnością, przejrzystością, rzetelnością, efektywnością a i innowacyjnością. Rodzimy rynek kapitałowy może w tym momencie popisać się spełnieniem dwóch kryteriów - przejrzystości i rzetelności. Następne są bardziej skomplikowane do uzyskania, bowiem dopominają się czasu i kolejnego postępu polskiej gospodarki działającej wszak w warunkach rynkowych od zaledwie dwóch dekad.