Split payment

Split payment MPP czyli Mechanizm Podzielonej Płatności.

Split payment pomaga wykonania zapłaty w ramach Mechanizmu Zapłaty Podzielonej tak więc to jest przekazanie należności za fakturę na 2 oddzielne konta: kwoty netto, jaka zasili konto rozliczeniowe Sprzedawcy należnej kwoty VAT, jaka zostanie automatycznie przelana na subkonto VAT Sprzedawcy.

Faktura z adnotacją MPP

Należności za wyroby z załącznika 15 do Ustawy o podatku VAT jeżeli już niezależnie od kwoty są płacone poprzez split payment uwalniają Nabywce od współodpowiedzialności za ewentualny nieodprowadzony VAT poprzez Sprzedawcę. Zakładając, że otrzymaliśmy fakturę z adnotacją płatność przelewem MPP - System Podzielonej Zapłaty a faktura opiewa na kwotę powyżej 15000zł to jako kupujący mamy obowiązek (dla jego niewykonania ustawodawca przewiduje kary) do zapłaty należności przy użyciu split payment. Kwoty poniżej tej sumy mogłyby zostać przelewane na zasadzie split payment jednak nie ma takiego obowiązku. Zobacz zasady MPP przy zakupie akumulatorów.

Split payment w ramach MPP - jak to podzielić

Przelew realizowany jest w dokładnie taki sam sposób jak właściwie każdy przelew. W osiągalnych opcjach przelewów w profilu bankowym jesteśmy obowiązani wybrać przelew split payment. Podając informacje do przelewu potrzebne będzie podanie kwoty faktury wszelako a przy tym i kwoty VAT jak również NIP-u Sprzedawcy. Realizując przelew do nowiutkiego kontrahenta powinno się sprawdzić bądź numer konta firmy znajduje się na tzw. białej liście.

Zapomniałeś przelać używając MPP

Nabywca nie może wliczyć wydatku w koszty, gdy istniała konieczność zapłaty MPP a nie wykonał split payment, a dodatkowo Nabywca poniesie sankcje w wielkości 30% VAT (od wartości podatku za towaru objęte obowiązkiem MPP).

Rachunek VAT Sprzedawcy

Nie jesteśmy zobowiązani znać numeru subkonta VAT Sprzedawcy do przelewu w ramach split payment, wystarczy znajomość zwykłego numeru rachunku firmowego.

Rachunek VAT - to rachunek do którego posiadacz ma dostęp tylko w ograniczony sposób. Z konta VAT może uregulować podczas wykorzystania ze split payment realizując zapłatę za faktury. Z konta VAT pobierze się kwota VAT-u.

Biała lista podatników

Biała lista pozwala sprawdzić albo numer konta Sprzedawcy jest jego oficjalnym numerem bankowym oraz albo nasz split trafi na ogólne konto zasilając konto rozliczeniowe Sprzedawcy jak oraz jego subkonto VAT.

Za przelew wartości powyżej 15000 PLN utworzony na inne konto, nie wpisane na białą bazę Nabywca poniesie konsekwencje. Nabywca nie będzie miał prawa do wliczenia sobie wydatku do opłat uzyskania przychodu a a przy tym będzie współodpowiedzialny za nieprzelany VAT, jeżeli Sprzedawca go nie odprowadzi.