Kto i jak może zostać audytorem

Definicyjnie tytułem audytora opisuje się osobę oceniającą, przeprowadzającą kontrolę. Przeważnie to jest wyspecjalizowany księgowy, ekspert rachunkowości, który na kanwie odpowiedniej licencji ma uprawnienia do weryfikacji wybranej dziedziny firmy - finansowej, logistycznej czy innej.

Osoba takaż - zatrudniona w korporacji ewentualnie działająca jako fachowiec zewnętrzny - może również doradzać w kwestiach rachunkowo-księgowych.

Audytora od pospolitego księgowego odróżnia szersze spojrzenie na finanse kontrolowanej firmy. Jest (w każdym razie powinien być) on ustawicznie niezależnym biegłym czy rewidentem, jakiemu powierza się kontrolę oraz sporządzanie raportów w dziedzinie nie jedynie finansowej, wszelako oraz np. energetycznej, informatycznej czy transportowej (audyt branżowy).

Audytorzy mają sposobność świadczyć działania jako niezależni profesjonaliści - biegli rewidenci. Z tego powodu należy jednakże znaleźć odpowiednie upoważnienia - do zdobycia stanowiska oraz tytułu rewidenta kluczowy jest państwowy sprawdzian oraz co najmniej pięć lat praktyki księgowej, za to do stanowiska biegłego rewidenta - dodatkowo jeden sprawdzian państwowy oraz członkostwo w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Z uwagi na wąskie specjalizacje, w których poruszają się audytorzy branżowi, mają okazję oni zostać profesjonalni tak w swych działach jak i w księgowości. W fachu audytora konieczne są: analityczny sposób myślenia, staranność i rzetelność, cierpliwość i uczciwość a ponadto łatwość przewidywania konsekwencji wyboru inwestycyjnych w korporacji. Konieczna jest tu w dodatku duża edukacja prawna i administracyjna, przeto najkorzystniej spełnia swoją funkcję w tej profesji ekonomista, finansista bądź prawnik. Audytor ma znajdować się niezwykle odpowiedzialny w swych opiniach, przez wzgląd na to, iż mają okazję one służyć danym organom i instytucjom (np. urzędom skarbowym bądź zarządom) do wydawania wyboru. Dlatego od audytora wymaga się skończenia studiów wyższych i kursów wyspecjalizowanych w sferze audytu a ponadto kontroli finansowej. Edukacja z stanu bankowości i funduszy ze specjalnościami audytorskimi są współcześnie prowadzone przez akademie ekonomiczne, uniwersytety i niepaństwowe szkoły wyższe.

Coraz powszechniejsze staje się także uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, np. Audytora I bądź 2 stopnia - wydawanych poprzez Polski Instytut Inspekcji Wewnętrznej (PIKW); lub Certified Internal Auditor (CIA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Information Systems Auditor (CISA), oraz in. - gdy mawiamy o standardach międzynarodowych. Podstawowe wymogi, jakie musi wypełnić kandydat na audytora nazywa się ustawa o finansach powszechnych. Powinno się zatem posiadać obywatelstwo polskie, wyższe wykształcenie, pełną umiejętność do działania prawnych , a ponadto skorzystać z pełni uprawnień powszechnych, nie wolno ponadto być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie. Przystoi także złożyć z pozytywnym wynikiem egzamin przed komisją powołaną poprzez Ministra Finansów.